K&HMS

Vekst med vekt på kvalitet

K&HMS (Kvalitet, Helse Miljø og Sikkerhet)

 

 

Vår K&HMS omfatter:

Kvalitetshåndbok (elektronisk)

Prosedyrehåndbok (elektronisk)

Sjåførhåndbok (i alle biler)

Alle avvik registreres elektronisk i systemet

 

 

Vi jobber daglig med K&HMS som gjør at vårt system alltid vil være i utvikling

 

 

Våre håndbøker er utarbeidet for å lette forståelsen og bruken av K&HMS. Dokumentasjonsoversikten viser alle dokument som tilhører systemet. I tillegg en beskrivelse av selve bedriften, organisasjonen, miljøstyring, K&HMS systemet, prosedyrer, sjekklister og skjemaer. Alle våre ansatte har tilgang til denne informasjonen.

 

Dette systemet er stadig under utvikling.

Vår K&HMS ansvarlig er Lone Thiemer ilag med vår sikkerhetsrådgiver Ove Erik Vika