Om oss

Vekst med vekt på kvalitet

 

- Vi har konkurransedyktige systemer som gir oss full kontroll over produkter, leveranser, lager , kunder og fakturering. Dette er en forutsetning for vekst.

 

 

Fra hovedadministrasjonen på Vigrestad styres driften av olje- og bensinleveranser til entreprenører, landbruk, marinaer, fyllestasjoner og husstander. Jæren, Agder, Randøy, Finnøy og Haugaland Olje har flere tusen kunder, mange av dem små, men alle vesentlige i utviklingen. Årsomsetningen er på ca 570 mill i 2019. Tallene overrasker de fleste. Ingen kommer på at vi jobber med slike størrelser. Vi har en folkelig og personlig stil, snakker direkte med kunden, er tilgjengelige og serviceinnstilte. Det er den ene siden av saken. Den andre siden er like viktig: Kvalitet i alt vi gjør. Resultatene kommer ikke av seg selv. Hard jobbing ligger bak, og lista legges høyt. Kvalitetskravene er og skal være fullt på høyde med konkurrentenes, både når det gjelder HMS og drift. Helst en tanke bedre. Vekstpotensialet i selskapene er stort og skjer på flere hold, hvor selvbetjeningsstasjoner for privatmarkedet er det nyeste og mest synlige tilskuddet. I 2019 inngikk vi et samarbeid med Olje og Energisenteret/ Driv, slik at våre kortkunder nå kan fylle i over 110 stasjoner fra Sør i  Norge og helt opp til Trondheim.  

 

Jæren Olje AS
Ble etabler i 2002 av vår eier Brigt Vold. Brigt har erfaring tidligere som Daglig leder for firmaet Martin Vold AS som jobbet som transportør for både oljeselskapet Shell og Texaco helt siden 1960 tallet. Grunnet utvikling og muligheter i bransjen ble
Jæren Olje etablert med visjonen å skape sin egen butikk fra A til Å.

Agder Olje AS
Ble etablert i 1997 av våre eiere Helge Mikalsen og Olav Hauge. Selskapet navn frem til 2009 var Lister Oljesenter og var et firma som var oljeforhandler for Shell. I 2010 Kjøpte Brigt Vold 50 % av aksjene, og firmaet byttet navn til Agder Olje AS. I dag styrer Agder Olje AS sin egen butikk fra A til Å.

Randøy Olje 
Randøy Olje  ble etablert i 2009 av eier Terje Ove Breiland, men selskapsnavnet har bestått fra 2002. Våren 2012 kjøpte Jæren Olje AS 50 % av aksjene, og firmaet byttet navn til Randøy Olje AS. Høsten 2013 kjøpte Jæren Olje AS de resterende 50 % av aksjene. I dag styres Randøy Olje som en egen avdeling under Jæren Olje AS. 

Finnøy Olje 
Finnøy Olje AS har eksistert i 45 år og styrt av daglig leder og eier John Vestbø. Høsten 2014 kjøpte Jæren Olje AS opp Finnøy Olje AS. I dag styres Finnøy Olje som er egen avdeling under Jæren Olje AS.

Haugaland Olje 

Haugaland Olje AS ble etablert som eget selskap i august 2016, og ble drevet av Stein Arild Gjerde, som også eide 50% av selskapet. Brigt Vold AS eide de resterende 50%.  1 april 2020 overtok Jæren Olje AS selskapet, og Haugaland Olje styres i dag som en egen avdeling under Jæren Olje AS.

Stein Arild Gjerde var eier av Kortbunkers tidligere, og har bred erfaring fra bransjen. Han fortsetter i Haugaland Olje som sjåfør og selger. 

 

 

Første bil til Jæren Olje AS (sjåfør Brigt)

 

Bil til Agder Olje (sjåfør Olav)