Vedlikehold

Vedlikehold av tanker er viktig om man ikke ønsker seg ubehagelige overaskelser.

 

Ståltanker  
Levetid på ca. 25 år

Glassfibertanker
Levetid på ca. 30 år

Polyetylentanker
Levetid på ca. 30 år

 

Vedlikehold av tanker
I alle typer tanker kan det oppstå kondens. Det vil si vann i tanken.
Dette kan for eksempel gi ”diesel-dyr” i tanken, da ”diesel-dyr” livnærer seg av vannet.
For å forebygge disse problemene bør tankene dreneres.
Dette bør gjøres hvert år på nedgravde tanker
og hvert år på tanker over bakken.

Vi har også middel som f.eks. kan smøres på en peilepinne for å måle om
tanken inneholder vann.

Nyere typer dieselpumper som Common Rail o.l. krever en mye renere kvalitet av diesel, dvs. at normal
diesel ikke er et problem, men ulike typer partikler og vann må ikke inneholdes i diesel. Dette krever
også mer vedlikehold av en dieseltanke. Vi annbefaler at alle typer dieseltanker rengjøres grundig
minimum hvert 10. år. Tanker som inneholder blank diesel som idag har biodiesel innblandet kreves
et hyppigere rengjøring av tanker grunnet at biodiesel er en matvare/ferskvare som danner ulike
organismer. Vi annbefaler grundig rengjøring av disse tankene minimum hvert 5 år.
 

Se litt info i linken under:
Artikkel

 

Problemer med gammel tank
Det kan oppstå partikler som blandes med dieselen slik at 
dieselpumper ødelegges, spesielt på nyere traktorer. Dette skyldes som regel for gammel tank
der rust oppstår innvendig i tanken. Hvis dette skulle oppstå bør tanken skiftes. 

Diesel avgir over lengre tid avleiring, dvs. at det oppstår akkurat som et pukklag som legges i bunn
av tanken. Blir det for store mengder av dette vil dette blandes inn i pumpen som suger opp dieselen.

Alle tanker har en levetid mye at dette skyldes av materialet som tankene er laget av. Når det går mange
nok år vil det kommer lekasje i tanken. For å sjekke dette kan en tank trykktestes.

 

 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.