Om oss

Vekst, med vekt på kvalitet!

Fra hovedadministrasjonen på Vigrestad styres driften av olje- og bensinleveranser til entreprenører, landbruk, marinaer, fyllestasjoner og husstander.

Vi har konkurransedyktige systemer som gir oss full kontroll over produkter, leveranser, lager, kunder og fakturering. Dette er en forutsetning for vekst.

Jæren, Agder, Randøy, Finnøy og Haugaland Olje har flere tusen kunder, mange av dem små, men alle vesentlige i utviklingen.

Samlet årsomsetning i 2022 var på 1.218 mill. Tallene overrasker de fleste, og det er ikke så mange som er klar over at vi jobber med slike tallstørrelser. Vi har en folkelig og personlig stil, snakker direkte med kunden, er tilgjengelige og serviceinnstilte. Det er den ene siden av saken. Den andre siden er like viktig: Kvalitet i alt vi gjør. Resultatene kommer ikke av seg selv. Hard jobbing ligger bak, og lista legges høyt.

Kvalitetskravene er og skal være fullt på høyde med konkurrentenes, både når det gjelder HMS og drift. Helst en tanke bedre.

Vekstpotensialet i selskapene er stort og skjer på flere hold, hvor selvbetjeningsstasjoner for privatmarkedet er det nyeste og mest synlige tilskuddet.

I 2019 inngikk vi et samarbeid Driv Energi, slik at våre kortkunder nå kan fylle i over 120 stasjoner fra sør i Norge og helt opp til Trondheim.

I desember 2020 overtok Jæren Olje AS kundeporteføljen til Løining AS på drivstoff. Kundene vil få levert samme produkt som tidligere, men nå med Jæren Olje AS som leverandør. Med flere kunder i området fra før, støtter overtakelsen opp under Jæren Olje AS sitt mål om å ivareta lokalkunnskap, og å kjenne godt til sine leveranseområder.

1. september 2021 overtok Agder Olje AS utstyr og kundeporteføljen på drivstoff fra Olje og Energi Sør AS. Kundene vil få levert samme produkt som tidligere, men nå med Agder Olje som leverandør. Olje og Energi Sør har vært en betydelig leverandør av drivstoff, fyringsolje og smøreprodukter på Sørlandet, og har også kunnet tilby fylling av drivstoff på egne tankanlegg i Lillesand, Mjåvann i Kristiansand, Søgne, Sørlandsparken og Birkeland. Disse kommer nå inn som et tillegg til over hundre stasjoner som allerede finnes i vårt stasjonsnettverk.

Vår visjon:

Helt enkelt

Vi skal være kjappe og enkle i stilen, noe gode logistikksystemer og rutiner skal sørge for. Vi legger stor vekt på lokal tilknytting. Med egne tankbiler har vi selv kontrollen på oppfølging, transport og service. Det ligger både kvalitet og trygghet i det. Vi ønsker å bygge butikken selv. Og vi skal være best.

Konsernet

Våre selskaper

Jæren Olje

Jæren Olje ble etablert i 2002 av vår eier Brigt Vold. Brigt har tidligere erfaring som Daglig leder for firmaet Martin Vold AS, som jobbet som transportør for både oljeselskapet Shell og Texaco helt siden 1960-tallet. Grunnet utvikling og muligheter i bransjen ble Jæren Olje etablert med visjonen å skape sin egen butikk fra A til Å.

Agder Olje

Agder Olje ble etablert i 1997 av våre eiere Helge Mikalsen og Olav Hauge. Selskapet navn frem til 2009 var Lister Oljesenter og var et firma som var oljeforhandler for Shell. I 2010 Kjøpte Brigt Vold 50 % av aksjene, og firmaet byttet navn til Agder Olje AS. I dag styrer Agder Olje AS sin egen butikk fra A til Å.

Randøy Olje

Randøy Olje ble etablert i 2009 av eier Terje Ove Breiland, men selskapsnavnet har bestått fra 2002. Våren 2012 kjøpte Jæren Olje AS 50 % av aksjene, og firmaet byttet navn til Randøy Olje AS. Høsten 2013 kjøpte Jæren Olje de resterende 50% av aksjene. I dag styres Randøy Olje som en egen avdeling under Jæren Olje AS.

Finnøy Olje

Finnøy Olje AS har eksistert i 45 år og styrt av daglig leder og eier John Vestbø. Høsten 2014 kjøpte Jæren Olje AS opp Finnøy Olje AS. I dag styres Finnøy Olje som en egen avdeling under Jæren Olje AS.

Haugaland Olje

Haugaland Olje AS ble etablert som eget selskap i august 2016, og ble drevet av Stein Arild Gjerde, som også eide 50% av selskapet. Brigt Vold AS eide de resterende 50%. 1 april 2020 overtok Jæren Olje AS selskapet, og Haugaland Olje styres i dag som en egen avdeling under Jæren Olje AS.

Firmapresentasjon:

Se vår firmabrosjyre

Klikk her eller på bildet for å lese vår firmabrosjyre.

Du kan også høyreklikke for å laste ned brosjyren.