Drivstoff

Drivstoff for levering

Vi har per i dag 7 tankbiler som kjører ut til kunder og leverer drivstoff.

Vi har følgende produkter for levering:

  • Diesel
  • Fyringsolje
  • Parafin
  • Bensin
  • Bunkersolje
  • Bio diesel
  • Bio fyringsolje
  • HVO
  • AD-Blue

Priser og forespørsler bes vennligst gå via telefon eller mail

Bestillinger gjøres via eget bestillingsskjema:

Dekningsområde

Hvor leverer vi?

Jæren Olje

Stavanger, Rennesøy, Moi, Tonstad, Sirdal, Sokndal.

Agder Olje

Agder og Telemark

Randøy Olje

Strandalandet

Finnøy Olje

Finnøy, Sjernarøyane, Ombo, Fogn, Talgje, Halsnøy.

Haugaland Olje

Haugalandet