AdBlue

AdBlue for transportnæringen

Vi leverer Adblue over hele Norge, og har i tillegg AdBlue-anlegg på noen av våre fyllestasjoner.
AdBlue® reduserer utslipp av NOx fra dieselkjøretøyer utstyrt med SCR teknologi (Selective Catalytic Reduction), og oppfyller dermed kravene gitt i EU-standardene Euro IV og V.

SCR teknologien er valgt av 80 % av alle lastebilprodusenter i Europa. AdBlue® fylles på den separate AdBlue® tanken, og er en ikke-giftig, ikke-brannfarlig, fargeløs urea-løsning som er garantert å oppfylle de strenge kvalitets kravene gitt i standarene ISO 22241/DIN 70070.

AdBlue® sørger for at katalysator ikke blir forurenset og ødelagt, og for best mulig ytelse i SCRsystemet.

Vi har lager av Adblue på Vigrestad. Alle priser er hentet lager Vigrestad.

Priser AdBlue:

1000 liter Container Kr. 6 pr. liter eks.mva.
200 liter fat Kr. 9,60 pr. liter eks.mva.
10 liter kanne Kr. 9,99 pr. liter eks.mva
Elektrisk pumpe m/telleverk

Pris på forespørsel

Bulklevering over 4000L

Pris på forespørsel