Vedlikehold

Vedlikehold av tanker

Vedlikehold av tanker er viktig om man ikke ønsker seg ubehagelige overaskelser.

Ståltanker  
Levetid på ca. 25 år

Glassfibertanker
Levetid på ca. 30 år

Polyetylentanker
Levetid på ca. 30 år

Vedlikehold av tanker

I alle typer tanker kan det oppstå kondens. Det vil si vann i tanken. Dette kan for eksempel gi ”diesel-dyr” i tanken, da ”diesel-dyr” livnærer seg av vannet. For å forebygge disse problemene bør tankene dreneres. Dette bør gjøres hvert år på nedgravde tanker og hvert år på tanker over bakken.

Vi har også middel som f.eks. kan smøres på en peilepinne for å måle om tanken inneholder vann.

Nyere typer dieselpumper som Common Rail o.l. krever en mye renere kvalitet av diesel. Dvs. at normal diesel ikke er et problem, men ulike typer partikler og vann må ikke inneholdes i diesel. Dette krever også mer vedlikehold av en dieseltank. Vi anbefaler at alle typer dieseltanker rengjøres grundig minimum hvert 10. år. Tanker som inneholder blank diesel som idag har biodiesel innblandet kreves et hyppigere rengjøring av tanker grunnet at biodiesel er en matvare/ferskvare som danner ulike organismer. Vi annbefaler grundig rengjøring av disse tankene minimum hvert 5 år.

Se mer info i denne artikkelen

Problemer med gammel tank

Det kan oppstå partikler som blandes med dieselen slik at dieselpumper ødelegges, spesielt på nyere traktorer. Dette skyldes som regel for gammel tank
der rust oppstår innvendig i tanken. Hvis dette skulle oppstå bør tanken skiftes.

Diesel avgir over lengre tid avleiring, dvs. at det oppstår akkurat som et pukklag som legges i bunn av tanken. Blir det for store mengder av dette vil dette blandes inn i pumpen som suger opp dieselen.

Alle tanker har en levetid mye at dette skyldes av materialet som tankene er laget av. Når det går mange nok år vil det kommer lekasje i tanken. For å sjekke dette kan en tank trykktestes.