Kvalitet og HMS

Vekst med vekt på kvalitet

Vår K&HMS omfatter:

  • Kvalitetshåndbok (elektronisk)
  • Prosedyrehåndbok (elektronisk)
  • Sjåførhåndbok (i alle biler)

Alle avvik registreres elektronisk i systemet.

Våre håndbøker er utarbeidet for å lette forståelsen og bruken av K&HMS. Dokumentasjonsoversikten viser alle dokument som tilhører systemet. I tillegg en beskrivelse av selve bedriften, organisasjonen, miljøstyring, K&HMS systemet, prosedyrer, sjekklister og skjemaer. Alle våre ansatte har tilgang til denne informasjonen.

Dette systemet er stadig under utvikling.

Vår K&HMS-ansvarlig er Lone Thiemer, sammen med vår sikkerhetsrådgiver Ove Erik Vika

Lone Thiemer

Økonomi/K&HMS

Åpenhetsloven

I tråd med åpenhetsloven som trådte i kraft 01.07.22 forplikter Jæren Olje AS og Agder Olje As seg til å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom å kartlegge sin leverandørkjede, vurdere virksomhetens bidrag til potensielle eller faktiske negative konsekvenser, og utføre tiltak for å begrense eller hindre slike. I tillegg vil Jæren Olje AS og Agder Olje AS påse at allmennheten ved forespørsel får tilgang til informasjon om nevnte prosesser.

Redegjørelsen for virksomhetens aktsomhetsvurderinger vil publiseres innen 30. juni hvert år, og første gang 12. des 2023. Ved forespørsel skal Jæren Olje AS og Agder Olje AS oppgi informasjon om deres aktsomhetsvurderinger innen rimelig tid og senest innen 3 uker etter at forespørselen er mottatt.

Åpenhetsloven – redegjørelse 12.12.23.