Kvalitet og HMS

Vekst med vekt på kvalitet

Vår K&HMS omfatter:

  • Kvalitetshåndbok (elektronisk)
  • Prosedyrehåndbok (elektronisk)
  • Sjåførhåndbok (i alle biler)

Alle avvik registreres elektronisk i systemet.

Våre håndbøker er utarbeidet for å lette forståelsen og bruken av K&HMS. Dokumentasjonsoversikten viser alle dokument som tilhører systemet. I tillegg en beskrivelse av selve bedriften, organisasjonen, miljøstyring, K&HMS systemet, prosedyrer, sjekklister og skjemaer. Alle våre ansatte har tilgang til denne informasjonen.

Dette systemet er stadig under utvikling.

Vår K&HMS-ansvarlig er Lone Thiemer, sammen med vår sikkerhetsrådgiver Ove Erik Vika

Lone Thiemer

Økonomi/K&HMS