Fossilfritt drivstoff

et bærekraftig og miljøvennlig alternativ

Vi leverer fossilfritt drivstoff, også kalt biodrivstoff, til en rekke bransjer og virksomheter.

Biodrivstoff er sporbart og dokumentert. Målet vårt er å gjøre det enkelt for deg som kunde å få levert fossilfritt drivstoff, motta god miljørapportering til ditt behov og kunne fokusere på din kjerneaktivitet – fossilfritt.

Alle produkter er sertifiserte (ISCC EU) etter krav fra Miljødirektoratet. Biodrivstoff forårsaker ikke avskoging og er ikke i konflikt med matproduksjon. I tillegg er Fair Trade-aspektet ivaretatt, det vil si at arbeidstakere i hele verdikjeden har gode vilkår med tanke på lønn, rettigheter og HMS. Det tilfører ingen ny CO2 i atmosfæren, gir lavere utslipp og bedre luftkvalitet enn fossil diesel. I tillegg reduseres lokale utslipp av NOX, aromater, svovel og svevestøv.

Fossilfrie virksomheter inkluderer:

  • Personbiler
  • Persontransport
  • Fergedrift
  • Transport
  • Landbruk
  • Anleggsplasser
  • Varme

Priser og forespørsler bes vennligst gå via telefon eller mail

Bestillinger gjøres via eget bestillingsskjema:

Hvor leverer vi?

Jæren Olje

Stavanger, Rennesøy, Moi, Tonstad, Sirdal, Sokndal.

Agder Olje

Agder og Telemark

Randøy Olje

Strandalandet

Finnøy Olje

Finnøy, Sjernarøyane, Ombo, Fogn, Talgje, Halsnøy.

Haugaland Olje

Haugalandet