Vår visjon: – Helt enkelt

Vi skal være kjappe og enkle i stilen, noe gode logistikksystemer og rutiner skal sørge for. Vi legger stor vekt på lokal tilknytting. Med egne tankbiler har vi selv kontrollen på oppfølging, transport og service. Det ligger både kvalitet og trygghet i det. Vi ønsker å bygge butikken selv. Og vi skal være best.